Knock, knock: de Chinese toerist komt eraan!

In Amsterdam en Giethoorn horen ze tot het straatbeeld. En lang zal het ook niet meer duren eer ze massaal uitstappen op de Stormvloedkering. Toch heeft Zeeland de Chinese toerist nog amper op het netvlies.

 

Dat Chinese toeristen Zeeland zullen aandoen, is zonneklaar. Vorig jaar bezochten bijna 250.000 Chinezen ons land. Dat aantal was vijftien procent hoger ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor dit jaar verwacht NBTC Holland Promotie dat het bezoekersaantal nog eens met zo’n achttien procent zal stijgen. Cijfers geven het aan en conferenties wijzen erop: het Chinees toerisme zit in de lift. Prognoses geven aan dat rond 2025 zo’n achthonderdduizend Chinezen ons land jaarlijks zullen gaan bezoeken. Ook Zeeland krijgt daar dan ruim mee te maken.

3-format2114

Funshoppen

Economisch gezien zou de komst van deze nieuwe toeristen een prachtig perspectief voor de Zeeuwse vrijetijdsector én voor de Zeeuwse werkgelegenheid kunnen zijn. Nu zorgt die sector met bijna zestienduizend banen voor negen procent van de werkgelegenheid. Door het nieuwe toerisme uit China kan dat aandeel snel groter worden. Zo’n zestig procent van al deze banen dankt namelijk hun bestaan aan bestedingen in het kader van dagrecreatie. En juist die gaan toenemen wanneer de eerste Chinese toeristen hier enkele uren of een dagdeel zullen zijn. Geld gaat dan beslist rollen. De nieuwkomers uit China komen uit de bovenlaag van grote steden, zijn vermogend en geven meer uit dan de gemiddelde toerist. En meer dan andere bezoekers hebben zij funshoppen het hoogst op hun lijstje staan als meest favoriete tijdbesteding in het buitenland!

 

Duurzame groei

Met campagnes en dit jaar ook een themamaand zet NBTC Holland Promotie zich in om het moderne ‘Holland’ in China te profileren. “China heeft een groeipotentie die we moeten én willen benutten,”zegt woordvoerder Thérèse Ariaans. Ze stelt vast dat Chinese toeristen nu vooral Amsterdam bezoeken en in toenemende mate Rotterdam, Den Haag, Delft en Giethoorn.  “Echter, om duurzame groei voor recreatie en toerisme te realiseren, is het belangrijk dat bezoekers ook interesse krijgen voor andere bestemmingen. Andere locaties dan Amsterdam, en meer spreiding van bezoeken over het jaar. Voor de komende tijd zien we dat als een speerpunt.”

Giethoorn

Giethoorn is al jaren populair bij Chinese bezoekers. Met zijn vele vaarten heeft de plaats zich geprofileerd als het Venetie van het Noorden en heeft nu een succesvolle positie op de Waterlandlijn verworven. Een en ander heeft de gemeenschap geen windeieren gelegd. Chinese toeristen geven de locale economie nu ook buiten het seizoen een stevige impuls. Het heeft hotels ertoe gebracht hun website en menukaarten in het Chinees te vertalen. Zelfs het busbedrijf geeft nu bij haar haltes reisinformatie in het Chinees!

Fictieve metrokaart die de potentie van de regio’s in kaart brengt

Potentie van de regio

Met onder meer het Holland City concept wil het NBTC het inkomend Chinees toerisme beter gaan stroomlijnen. Het is een fictieve metrokaart die de mogelijkheden van ‘Holland City’ en de potentie van de regio’s inzichtelijk maakt. Een Chinees reisgezelschap dat Nederland aandoet, kan op basis van dat concept voor een specifiek thema als bijvoorbeeld Van Gogh, de Gouden Eeuw of de Nederlandse relatie met het water. Vervolgens worden bezoekers naar die locaties gebracht waar ze dat thema kunnen aanschouwen en ‘beleven’. Ariaans: “Neem de passie voor Van Gogh. Met dat thema kunnen Amsterdam, de regio Arnhem met daarbij het Kröller-Müller Museum en Brabant worden gecombineerd.”

 

Met locaties als de Neeltje Jans, de Oosterschelde en met monumenten- en shoppingsteden als Middelburg, Zierikzee en Veere leent ook Zeeland zich bij uitstek voor ‘stops’ op dergelijke metrolijnen. Die metrolijnen staan in de steigers, maar toch ziet het er nog niet naar uit dat die op korte termijn vanuit Zeeland ingevuld gaan worden, zegt Sonja van der Voet van VVV Zeeland. Met Promotie Zeeland Delta is zij belast met de marketing en beeldvorming van Zeeland en heeft contacten met het NBTC en met ondernemers. “We houden de ontwikkeling van de Chinese markt zeker in de gaten. Maar je moet goed onderzoeken of het zinvol is hier als Zeeland invulling aan te geven. Het ontwikkelen van een nieuwe markt vraagt inzet van heel wat middelen. Daarnaast vraagt het ook het nodige op het gebied van productontwikkeling.”

00-7ad06424e9e14ddd

Afwachtend

Tot op heden kiest VVV Zeeland ervoor om middelen zo min mogelijk te versnipperen, zegt Van der Voet. “We zetten vooral in op bestaande markten waar jaarlijks nog steeds een forse groei wordt gerealiseerd. Wij denken dat de groeipotentie voor deze markten de komende jaren zal doorzetten.”

Voor VVV Zeeland is het hemd nader dan de rok. Wel grote campagnes om de Nederlandse, Belgische en Duitse toerist te verleiden tot een Zeeuws bezoek, maar voorlopig nog een afwachtende houding in de richting van het Verre Oosten. Ook Recron Schouwen-Duiveland geeft voorrang aan de Duitse en Vlaamse toerist, zegt voorzitter Ed Troost. “Binnenkort kunnen onze leden cursussen gaan volgen die speciaal gericht zijn op de omgang met Duitse en Vlaamse toeristen,” zo zegt hij. Toch is het op het vlak van de nieuwe markten niet helemaal stil, zegt Van der Voet. “In Zeeland hebben enkele ondernemers aangegeven interesse te hebben in een verkenning van de mogelijkheden voor promotie op de Chinese markt. Daar hebben we binnenkort gesprekken over.”

Streekeigen product

Authenticiteit, beleving en nieuwe ervaringen staan centraal bij de innovatie van recreatie en toerisme. Op verschillende plekken slaan ondernemers hun vleugels uit om dat te bewerkstelligen. Troost noemt initiatieven als het Schouws Bord en de Zilte Academie Zeeland die het streekeigen product in de schijnwerpers zetten. “En wat steeds meer opgang doet, is het verweven van de zogenaamde natte- met de droge recreatie waarbij de watertoerist naar het land wordt verleid en de landtoerist naar het water. Voor de toerist zijn er steeds meer belevingstochten op het water en op het land. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die in samenwerking met organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde tot stand komen.”

Chinese groepen

Binnen recreatie en toerisme zijn er dan wel overal nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking, maar voor het Chinees toerisme loopt het nog niet echt storm. Ook bij Deltapark ‘Neeltje Jans’ dat nadrukkelijk op de ‘metrokaart’ staat vermeld, zorgt de komende doelgroep nog niet voor extra dynamiek. “We hebben uiteraard ruime ervaring met buitenlandse toeristen, waaronder Chinese, maar Chineessprekende gidsen lopen hier nog niet rond,” zegt Edwin van Delft. “Ook is er nog geen behoefte om voor die groep speciaal informatiemateriaal te ontwikkelen. Wel hebben we, net als voor veel andere buitenlandse toeristen, ook een film over het ontstaan van het deltaplan in het Chinees. Maar wellicht dat dit op termijn anders wordt wanneer de situatie daarom vraagt.“

3917954_1_1B376Y

Bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is de situatie vergelijkbaar. Wel veel en grote buitenlandse gezelschappen die belangstelling hebben voor het verhaal rondom de Nederlandse waterveiligheid, maar daaronder nog geen Chinese groepen. Ook hier geen Chineessprekende gidsen en geen andere flyers dan die in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Maar dat kan zo worden aangepast, mocht er een samenwerkingsverband ontstaan dat Chinese gasten naar het museum brengt, zegt Lianne Kooiman, operationeel manager. “Preventie, bewustwording en innovatie in relatie tot water en waterveiligheid is actueel en zeker interessant voor Chinese toeristen die daar ook in eigen land mee te maken hebben.”

Arrangementen

Gerichte acquisitie om de Chinese reismarkt te interesseren, heeft het Watersnoodmuseum nog niet gedaan zegt Kooiman. “Maar een meer actieve benadering van de potentiële bezoekersmarkt is wel een van de actiepunten van ons nieuwe meerjarenbeleid. We willen en blijven zoeken naar nieuwe doelgroepen.”

Net als andere organisaties verkent ook het Watersnoodmuseum nieuwe vormen van samenwerking om Zeeland op een meer samenhangende manier te laten ervaren door de toerist. Zo werkt het museum niet alleen samen met watergerelateerde partijen als Rijkswaterstaat en het kabinet van de Deltacommissaris, maar ook nadrukkelijk met partijen uit de toeristische sector. Het museum heeft al geruime tijd arrangementen met onder meer de MS Onrust Burghsluis, , Brasserie De Vierbannen in Ouwerkerk, Restaurant Westenwind in Scharendijke, Topshuis Neeltje Jans en meer.

Website in het Chinees

Het is interessant om eens te bedenken hoe een programma voor een Chinees gezelschap er uit zou kunnen zien. Een echt hoofdbreken hoeft die vraag niet te zijn. Veel aanbod is er namelijk al, het moet alleen wat strakker en specifiek voor deze doelgroep worden georganiseerd. Bovendien moet ook de meerwaarde van samenwerking worden gevonden. Een dagje Oosterschelde zou kunnen beginnen met een ontvangt op de Neeltje Jans waar Chinese toeristen uitleg krijgen over de Zeeuwse delta en de unieke waterkering. Daarna wordt ingescheept voor een expeditie naar Roggenplaat om er de nieuwe mossel- en oesterpercelen te aanschouwen die hier over enige tijd de zandplaat fixeren. Natuurbehoud, veiligheid én economische activiteit die hier hand in hand gaan. Prachtig natuurlijk wanneer dan ook nog zeehonden en bruinvissen worden gezien! Hierna volgt een proeverij waar toeristen uit China oesters, mosselen en kreeft kunnen proeven. Een afsluitend bezoek aan de Oesterij van Jean Dhooge ligt dan in de rede. Met onder meer een proeverij,  een winkel en een educatieruimte heeft hij in Yerseke productie, handel en toerisme succesvol gecombineerd. Met de doelgroep heeft hij veel ervaring. Door de handel ontvangt hij geregeld Chinese bezoekers en ook zijn website is in het Chinees vertaald!

 

Tekst: Bert Op de Beek

 Illustratie: NBTC Holland Promotie

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.koersopzeeland.nl/knock-knock-de-chinese-toerist-komt-eraan/

Geef een reactie

Your email address will not be published.